Podsumowanie konferencji TOOP#1

W dniach 31.01. – 01.02.2024 r. w Warszawskim Centrum Targowym EXPO XXI odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Trendy w ochronie odgromowej i przepięciowej” TOOP#1. Została ona zorganizowana przez Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP przy współpracy z Agencją SOMA – organizatorem targów ELEKTROTECHNIKA towarzyszących wydarzeniu.

W ciągu dwóch konferencyjnych dni wygłoszonych zostało dziewięć prezentacji naukowych oraz siedem prezentacji technicznych.

W czasie popołudniowych sesji przeprowadzone zostały warsztaty poświęcone sposobom montażu zwodów odgromowych z użyciem nowoczesnych rozwiązań, takich jak zwody teleskopowe czy wysokonapięciowe przewody izolowane.

Konferencję w całości poprowadził Przewodniczący PKOO SEP dr inż. Konrad Sobolewski (Politechnika Warszawska), a wybrane treści w formie artykułów zostaną opublikowane w punktowanych ministerialnie oraz ukierunkowanych technicznie czasopismach.

Dopełnieniem konferencji był panel dyskusyjny przeprowadzony na głównej scenie targowej. Jego tematem przewodnim była transformacja energetyczna w świetle zagrożeń elektrycznych, a także dyskusja nad środkami, które mogą zminimalizować ich skutki.

W dyskusji udział wzięli dr hab. inż. Sławomir Cieślik (Prezes SEP, Politechnika Bydgoska), dr inż. Konrad Sobolewski (Przewodniczący PKOO SEP, Politechnika Warszawska), mgr inż. Radosław Petluszewski (Dyrektor Handlowy Elko-BIS), mgr inż. Jerzy Obuchowicz (Przedstawiciel KIGEiT/SPAE) oraz mgr inż. Sebastian Sobczak (p.o. Dyrektora ds. Zakupów ENEA Operator). Prowadzącym był Pan Marek Orłowski – Prezes Agencji SOMA. Wstępnie zaplanowana na pół godziny rozmowa trwała dwukrotnie dłużej, co wraz z dużą frekwencją na widowni i kuluarowymi dyskusjami świadczy o dużym znaczeniu tej tematyki.

Zebrane od uczestników konferencji opinie potwierdziły zasadność jej organizacji, a zgłoszone sugestie pomogą poprawić niedociągnięcia na przyszłorocznej edycji, na którą już teraz zapraszamy.

Serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie wszystkim prelegentom, uczestnikom, sympatykom, partnerowi konferencji – firmie PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a także sponsorom wydarzenia, tj. firmom: DEHN Polska, Elko-BIS, EL-SUN Konstrukcje, Phoenix Contact, Jean Mueller oraz Saltek.

Do zobaczenia za rok!

Otagowano |

Harmonogram konferencji TOOP#1

31. stycznia rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowo-techniczna „Trendy w ochronie odgromowej i przepięciowej TOOP#1”, stąd aby zachęcić osoby niezdecydowane publikujemy harmonogram prezentacji.

Dzień I (31.01.2024 r.)

9.00 – 9.10          Otwarcie Konferencji – dr inż. Konrad Sobolewski, Przewodniczący PKOO SEP

9.10 – 9.45          Prezentacja inauguracyjna „Podobieństwa i różnice ochrony odgromowej statków powietrznych i obiektów naziemnych” – dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz (Politechnika Rzeszowska)

9.45 – 10.05        „Rozpływ prądów zwarciowych w przewodach odgromowych niesymetrycznych linii napowietrznych” – dr hab. inż. Henryk Kocot, dr inż. Agnieszka Dziendziel (Politechnika Śląska)

10.05 – 10.25     „Koncepcja wykorzystania sztucznej sieci neuronowej do pozycjonowania elementów instalacji odgromowej” – mgr inż. Emilia Sobieska (Politechnika Warszawska)

10.25 – 10.45     „Ocena jakości ograniczników przepięć niskiego napięcia stosowanych w spółce dystrybucyjnej ENEA Operator” – dr inż. Mirosław Ciechański, dr hab. inż. Marek Olesz, mgr inż. Leszek Litzbarski (Politechnika Gdańska, ENEA)

10:45 – 11:05     „Łączenie molekularne stali i stopów miedzi metodą egzotermiczną” – mgr inż. Janusz Budniok

11.05 – 11:35     Przerwa kawowa

11.35 – 12.00     „DEHNplan – cyfrowe projektowanie instalacji odgromowych” – Artur Łasak (DEHN Polska)

12.00 – 12.25     BIM w projektowaniu instalacji odgromowych – wdrożenie technologii BIM w firmie Elko-Bis

12.25 – 12.50     „Przypadki ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych w obiektach budowlanych” (EL-SUN)

12.50– 13:15      „Appropriate measures to protect pipeline cathodic current injectors against surges and induced voltages” – Jiri Vykydal ,M.Sc., MBA (SALTEK)

13:15 – 13:40     „Narzędzia do monitorowania przepięć oraz stanu i czasu życia ograniczników przepięć” – PhoenixContact

13.40 – 14:30     Przerwa obiadowa

14.30 – 16.30     Sesja warsztatowa na terenie targowym (praktyczne pokazy na stoiskach)

16.30 – 17.00     Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w konferencji

Dzień II (01.02.2024 r.)

9.00 – 9.10          Otwarcie drugiego dnia Konferencji – dr inż. Konrad Sobolewski, Przewodniczący PKOO SEP

9.10 – 9.30          „Ochrona odgromowa i przepięciowa budynków wyposażonych w instalację fotowoltaiczną oraz magazyn energii” – dr inż. Konrad Sobolewski (Politechnika Warszawska)

9.30 – 9:50          „Analiza zagrożenia piorunowego napowietrznych linii elektroenergetycznych” – dr inż. Robert Ziemba, prof. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski (Politechnika Rzeszowska)

9:50 – 10:10        „Wyłączenia napowietrznych linii 220 kV i 400 kV spowodowane wyładowaniami piorunowymi w okresie zimowym” – dr inż. Krzysztof Lenarczyk, dr inż. Marek Łoboda (PSE, Politechnika Warszawska)

10:10 – 10:30     „Przewody o izolacji wysokonapięciowej w ofercie firmy DEHN” – Krzysztof Wincencik (DEHN Polska)

10:30 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 11:30     „O ochronie odgromowej paneli fotowoltaicznych” – Elko-Bis

11:30 – 12.00     „Wpływ warunków syntezy na właściwości warystorów  na bazie ZnO” – dr inż. Leszek Litzbarski, dr hab. inż. Marek Olesz (Politechnika Gdańska)

12:00 – 12:30     „EL-SUN CAD projektowanie instalacji odgromowych w środowiskach CAD – nowe kierunki” (EL-SUN)

12:30 – 13:30     Przerwa obiadowa

13:30 – 16:00     Sesja warsztatowa na terenie targowym (praktyczne pokazy na stoiskach)

16.00 – 16:30     Podsumowanie Konferencji oraz panel dyskusyjny na scenie targowej z udziałem:

  • dr hab. inż. Sławomir Cieślik – Prezes SEP, Politechnika Bydgoska
  • dr inż. Konrad Sobolewski – Przewodniczący PKOO SEP, Politechnika Warszawska
  • Radosław Petluszewski – Dyrektor Handlowy Elko-BIS
  • Jerzy Obuchowicz – Przedstawiciel KIGEIT/SPAE
  • Sebastian Sobczak – p.o. Dyrektor Departamentu Zakupów ENEA
  • Marek Orłowski – Agencja SOMA, organizator targów – prowadzący panel

16.30 – 17:00     Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w konferencji

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować Partnerowi Konferencji – firmie PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, sponsorom i wystawcom za przygotowanie prezentacji i warsztatów.

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
DEHN
Elko-Bis Systemy Odgromowe
Phoenix Contact
EL-SUN Konstrukcje

Serdecznie zapraszamy!

Otagowano , , , , |

Stanowisko PKOO SEP w sprawie używania telefonów komórkowych w czasie burzy

Otagowano , , , |

Konferencja odgromowa

Serdecznie zapraszamy Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pt. „Trendy w ochronie odgromowej i przepięciowej.”.

Mamy nadzieję, że proponowana konferencja umożliwi integrację środowisk naukowych oraz promocję dobrych praktyk inżynierskich przed skutkami, które towarzyszą wyładowaniom atmosferycznym.  Istnieje szansa, że dzięki poparciu prelegentów, wystawców i słuchaczy pomysł Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP wpisze się jako stała pozycja w kalendarzu wydarzeń technicznych. Pragniemy, aby ta wyjątkowa inicjatywa była atrakcyjna, zarówno dla inżynierów elektryków, jak również obecnych i przyszłych pokoleń naukowców.

Swoimi działaniami pragniemy utworzyć platformę umożliwiającą swobodną wymianę doświadczeń i wyników badań naukowych pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, naukowych oraz przemysłowych. Uważamy, że udział w konferencji połączony z publikacją prac dotyczących projektowania i eksploatacji ochrony odgromowej i przepięciowej będzie wspierał rozwój zawodowy osób, szczególnie młodych, zainteresowanych tą  tematyką.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w 1. edycji konferencji TOOP, która odbędzie się w dniach 31.01. – 01.02.2024 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI.  Oprócz prezentacji o charakterze wykładowym przewidujemy popołudniowe sesje warsztatowe, w czasie których współpracujące z nami firmy branży ochrony odgromowej będą przedstawiać właściwy sposób stosowania urządzeń ochronnych.

Konferencja skierowana jest do:

· pracowników naukowych uczelni technicznych i ośrodków badawczo – naukowych

· przedstawicieli spółek energetycznych

· przedstawicieli firm produkcyjnych

· importerów i dystrybutorów

· projektantów

· przedstawicieli firm wykonawczych i instalacyjnych

· osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie różnego rodzaju budynków i obiektów, instalacji elektrycznych, teletechnicznych, OZE i systemów elektronicznych

· osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i życia ludzi, w tym przedstawicieli straży  pożarnej i ratownictwa medycznego

· studentów uczelni technicznych.

Terminarz konferencji TOOP #1

do 05.11.2023 – rejestracja oraz załączenie streszczeń referatów,

do 19.11.2023 – II zawiadomienie: wstępna akceptacja zgłoszeń,

do 17.12.2023 – nadsyłanie pełnych tekstów referatów,

do 31.12.2023 – ostateczny termin wpłat

do 14.01.2024 – III zawiadomienie:  Program Obrad  oraz informacje o konferencji.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:

Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP

Ul. Świętokrzyska 14, 00-950 Warszawa

lub drogą e-mailową:

toop1@easychair.org

II Zawiadomienie o sposobie przygotowania referatów będzie przesłane tylko do osób, które nadeślą streszczenia. Wszyscy Uczestnicy otrzymają III Zawiadomienie wraz z Programem Konferencji. Informacje o przebiegu przygotowań konferencji będą umieszczane na stronie internetowej PKOO SEP.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w czasie 21 Międzynarodowych Targów Elektrotechnika 2024 w Warszawskim Centrum EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Opłaty konferencyjne

Koszty uczestnictwa w konferencji zestawiono w poniższej tablicy.

    330 zł    – członkowie PKOOUdział jednodniowy
    430 zł    – pozostałe osoby
    515 zł    – członkowie PKOOUdział dwudniowy
    615 zł    – pozostałe osoby
Studenci i uczniowie techników – 50% zniżki

Rejestrację udziału w konferencji należy dokonać w systemie na stronie internetowej.

https://pkoo.szkolenia.elektroinstalacje.pl/

Osoby zainteresowane wystąpieniem  powinny dodatkowo zarejestrować się w systemie EasyChair – https://easychair.org/my/conference?conf=toop1

Opłata konferencyjna obejmuje:

· materiały konferencyjne,

· druk wyróżnionych referatów w czasopismach naukowo-technicznych,

· koszty serwisu kawowego oraz obiadu,

· obsługę konferencji,

· imprezy towarzyszące.

W programie dwudniowej Konferencji referaty naukowe i prezentacje firmowe połączone sesjami warsztatowymi na stoiskach wystawców. Konferencję zakończy Panel dyskusyjny na scenie targowej.

Publikacje

Naszym priorytetowym działaniem jest  przygotowanie atrakcyjnej oferty publikacyjnej. Przy aktywnym udziale Komitetu Naukowego przygotowywane są wartościowe artykuły publikowane w najbardziej rozpoznawalnych i znaczących czasopismach. Nieodpłatna działalność Organizatorów pozwala na minimalizację kosztów przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości naszej oferty. Prace wyróżnione przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w takich czasopismach jak:

· Archives of Electrical Engineering,

· Przegląd Elektrotechniczny,

· Wiadomości Elektrotechniczne,

· Energetyka

· i inne.

ZAPRASZAMY!

Otagowano , , , , |

Pośmiertna nota biograficzna prof. Stanisława Michnowskiego

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 28 lipca w wieku 104 lat zmarł profesor Stanisław Michnowski – zasłużony badacz elektryczności atmosferycznej, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Geofizyki PAN, żołnierz Armii Krajowej.

Profesor urodził się 10 listopada 1918 roku we wsi Młodzawy koło Skarżyska-Kamiennej. Ukończył szkołę powszechną w Bzinie i Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Skarżysku-Kamiennej. W 1937 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 walczył jako ochotnik w oddziale płk. Stefana Hanki-Kuleszy w bitwie pod Kamionką Strumiłową i w lasach pod Rawą Ruską. Po powrocie w rodzinne strony, w październiku 1939 wstąpił do konspiracyjnej organizacji wojskowej „Orzeł Biały”. Był podkomendnym o. Teodora Filipa, gwardiana klasztoru franciszkanów w Skarżysku-Kamiennej, bezpośrednio podległego kpt. Ludwikowi Milke. W 1941 roku został członkiem organizacji wojskowej „Polska Niepodległa”. Ukończył szkołę podchorążych AK w obwodzie „Morwa” w Skarżysku-Kamiennej. Następnie został przydzielony do oddziału Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK. Intensywny okres tej służby został przerwany falą aresztowań w Skarżysku i poszukiwaniami przez gestapo, wskutek czego Stanisław Michnowski wyjechał do Warszawy, gdzie ukrywał się pod nazwiskiem Kazimierz Zawadzki. W powstaniu warszawskim walczył w oddziale zgrupowania „Obroży” pod dowództwem Mariana Krawczyka ps. Janos. Po wojnie Stanisław Michnowski wznowił studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Po ich ukończeniu w 1950 roku, w wyniku nacisków partyjnych, został zwolniony ze stanowiska asystenta na uczelni. Otrzymał pracę w Obserwatorium Geofizycznym w Świdrze. W 1972 roku uzyskał doktorat, w 1984 roku docenturę. W IGF PAN kierował Pracownią Elektryczności Atmosfery aż do przejścia na emeryturę w 1990 roku. Był autorem ponad 120 publikacji naukowych i 3 monografii. W 2018 roku prof. Stanisław Michnowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz działalności na rzecz odbudowy Sodalicji Mariańskiej w Polsce po II wojnie światowej. W 2018 roku, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, obchodziliśmy także setny jubileusz prof. Stanisława Michnowskiego.

Wyrażamy szczere kondolencje Rodzinie i Bliskim Profesora Stanisława Michnowskiego.

Cześć Jego pamięci.

Otagowano , |