- Konferencje

VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”

Konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Odział Krakowski przy współpracy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, odbędzie się 23 października 2014r. w Krakowie, w Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28, w Sali im. W. Goetla. … Czytaj dalej

Inżynieria Wysokich Napięć – ICHVE 2014

Międzynarodowa konferencja poświęcona inżynierii i zastosowaniu wysokich napięć.

Lightning Protection – ICLP 2014

Międzynarodowa konferencja poświęcona tematom ochrony odgromowej i przepięciowej – ICLP 2014.

Sprawozdanie z seminarium w Bezmiechowej, 21-22.06.2013 r.

Sprawozdanie z seminarium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP i Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN. Sprawozdanie (PDF)

Lightning Protection

Międzynarodowa konrefencja poświęcona tematom ochrony odgromowej i przepięciowej – ICLP 2012.