Posiedzenie PKOO w Gdańsku 2014 r.

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2014 w Politechnice Gdańskiej (sala 300 Gmach Główny) odbędzie się sesja naukowo – techniczna PKOO SEP o tematyce „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa” oraz posiedzenie plenarne Komitetu. Sesja naukowo – techniczna będzie odbywała się w ramach tegorocznych XXXIX Gdańskich Dni Elektryki organizowanych przez Oddział Gdańsk SEP przy współudziale PKOO SEP i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

W ramach tegorocznej edycji GDE zorganizowane będą między innymi:

  1. Sesja plenarna PKOO SEP, w ramach której prelegenci będą mogli przekazywać wyniki swoich badań i prac szerokiemu gronu odbiorców.
  2. Coroczne targi firm i wystawców z branży elektrycznej połączone z ofertami staży i praktyk dla studentów. Członkowie Komitetu związani z firmami mogą wziąć aktywny udział w tej części spotkania – organizatorzy przyślą do firm propozycje współpracy na tej płaszczyźnie.
  3. Wieczorne uroczyste spotkanie koleżeńskie dla członków PKOO i O/Gdańsk SEP, firm oraz zaproszonych gości.
  4. Wycieczka techniczna w dniu 15.11.2014 r.

Referaty prezentowane podczas sesji będą wydrukowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (4 pkt.). W celu ukończenia procesu wydawniczego przed spotkaniem, prace powinny być nadesłane w terminie do końca września br. według wzoru zamieszczonego na stronie Wydziału EiA PG http://www.ely.pg.gda.pl/zn

gdansk2014