VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” – sprawozdanie

W dniu 23 października 2014 roku odbyła się w Krakowie VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”. Szczegółowe informacje o programie i tytułach wygłoszonych referatów znajdują się w niniejszym sprawozdaniu.

Sprawozdanie Kraków 2014