Zaproszenie na 41 Gdańskie Dni Elektryki

Szanowni Państwo,

Jako wieloletni organizatorzy Gdańskich Dni Elektryki z przyjemnością informujemy, że 27-29 października 2016 na terenie Politechniki Gdańskiej odbędzie się 41 edycja Naszego Wydarzenia. Gdańskie Dni Elektryki stanowią okazję do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy szerokiej rzeszy elektryków ze środowiskiem nauki oraz firmami produkcyjnymi z branży elektrotechnicznej.

Cieszymy się ze wzrastającego zainteresowania organizowaną przez nas imprezą
i zamierzamy podtrzymywać wybraną w poprzednich latach koncepcję. Gdańskie Dni Elektryki kolejny raz będą kilkudniowym wydarzeniem obejmującym konferencję naukowo-techniczną, szkolenia branżowe, zawody dla młodych konstruktorów-studentów oraz wyjazd techniczny.

Podobnie jak w poprzednich edycjach głównym elementem GDE 2016 będzie organizowana dnia 28 października konferencja naukowo-techniczna o temacie: „Jakość energii elektrycznej w aspekcie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do zaprezentowania referatu podczas tej konferencji. Nadesłane referaty będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, które są umieszczone na liście MNiSW z oceną 10 punktów.  Informacje na temat sposobu przygotowania tekstu i procedury recenzowania znajdują się na stronie http://eia.pg.edu.pl/informacje-dla-autorow. Zgłoszenia zawierające tytuł i krótkie streszczenie należy kierować na adres plazuk@sep.gda.pl lub stanislaw.wojtas@pg.gda.pl do dnia 30.06.2016, a pełny tekst po potwierdzeniu przyjęcia referatu należy nadesłać do 31.08.2016.

Komitet Organizacyjny GDE 2016