XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances – Białystok 2015

W dniach 9-11.09.2015 r. odbyła się reaktywowana po kilku latach przerwy międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce szeroko pojętej kompatybilności elektromagnetycznej – XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances (EMD 2016). W trakcie jej trwania odbyło się również walne zebranie Członków PKOO. Program konferencji obejmował 7 sesji prezentacji mówionych oraz 3 sesje posterowe. Zorganizowana została również strefa wystawowa, na której można było porozmawiać i zasięgnąć szczegółowych informacji o sprzęcie pomiarowym wykorzystywanym w EMC. Szczegółowe informacje o tematach artykułów zawarte są w niniejszej informacji PDF.

EMD2015 EMD2015 EMD2015 EMD2015