Posiedzenie PKOO we Wrocławiu 2016 r.

W dniu 9 września 2016 r.  we Wrocławiu odbyło się zebranie PKOO SEP. Spotkanie miało miejsce w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej. Obrady zostały zorganizowane w trakcie międzynarodowej konferencji EMC Europe 2016. Plan zebrania obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania PKOO SEP w Białymstoku (09.09.2015 r.) oraz zapoznanie z najważniejszymi wnioskami z posiedzeń Prezydium PKOO SEP (Warszawa 21.12.2015 r.; Warszawa – 17.05.2016 r.; Rzeszów – 20.06.2016 r.). Omówiono również sprawy związane z przygotowaniami do konferencji ICLP’2018 organizowanej w Rzeszowie. Wygłoszono dwa referaty techniczne: Status norm PN-EN w świetle obowiązującego prawa i odpowiedzi na interpelacje poselskie (G. Masłowski) oraz Archaiczne podejście do układu uziomów w energetyce – czas na profesjonalizm (M. Zielenkiewicz). PDF