Posiedzenie PKOO w Bielsku Białej 2017 r.

W dniu 13 września 2017 r. w Bielsku Białej odbyło się posiedzenie członków PKOO SEP. Spotkanie miało miejsce podczas odbywających się targów ENERGETAB. Plan posiedzenia obejmował m.in. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania PKOO SEP we Wrocławiu (9.09.2016 r.) i omówienie spraw związanych z kryteriami przyjmowania nowych członków. Przypomniano o zbliżających się konferencjach pod patronatem PKOO: EMD’2017 (Białystok 20-22.09.2017r.) i „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” (Kraków, 19.10.2017r.). Omówiono również sprawy związane ze stanem przygotowań do konferencji ICLP’2018 organizowanej w Rzeszowie. Zaprezentowana została strona internetowa konferencji (iclp2018.org). Przekazano zasady uczestnictwa autorów referatów oraz firm sponsorujących. Przewodniczący zaproponował kolejne posiedzenie PKOO SEP w trakcie trwania międzynarodowej konferencji ICLP’2018 ( www.iclp2018.org ), która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 02-07.09.2018 r.

posiedzenie_PKOO_Bielsko_Biała_2017