Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 14 lutego 2018 r. odbyło się w Warszawie zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Komitetu. Z ramienia ZG SEP w zebraniu wziął udział Stefan Granatowicz –
wiceprezes SEP, zaś gościem honorowym spotkania był prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak, który przekazał wiele informacji o obecnej i przyszłej działalności, w tym o opracowywanej nowej strategii SEP i planach związanych z przygotowaniem obchodów 100-lecia SEP w czerwcu 2019 r.

W zebraniu udział wzięło 21 członków, co stanowiło 50% całkowitej liczby członków PKOO i umożliwiało formalne przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Komitetu oraz członków Prezydium.

Przed procedurą wyborczą dokonano podsumowania działania PKOO SEP w latach 2014-2018, które polegały głównie na propagowaniu wiedzy w zakresie metod ochrony odgromowej, realizacji szkoleń tematycznych i opracowywaniu publikacji, udziale w pracach normalizacyjnych krajowych i zagranicznych z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej, a także współpracy z innymi organizacjami naukowo-technicznymi krajowymi i międzynarodowymi. Członkowie PKOO uczestniczyli w 12 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Rozpoczęli też prace przygotowawcze i organizacyjne związane z Międzynarodową Konferencją Ochrony Odgromowej ICLP 2018, która odbędzie się na początku września 2018 r. w Rzeszowie. Zgodnie z porządkiem zebrania w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Komitetu za okres 2014-2018.

W dalszej części zebrania dokonano wyboru Prezydium PKOO SEP na nową kadencję, w osobach:

  • Marek Łoboda – przewodniczący,
  • Grzegorz Masłowski – wiceprzewodniczący,
  • Krystian Chrzan – sekretarz naukowy,
  • Konrad Sobolewski – sekretarz techniczny,
  • Krzysztof Wincencik – członek prezydium,
  • Karol Aniserowicz – członek prezydium,
  • Stanisław Wojtas – członek prezydium,
  • Jarosław Wiater – członek prezydium.

W trzeciej części zebrania w skład PKOO przyjęto trzech nowych członków, czyli aktualnie jest ich 45. W trakcie zebrania odbyła się dyskusja o planowanych w nowej kadencji działaniach, w zakresie m.in. możliwości zwiększenia wpływu członków PKOO na potencjalne zmiany w rozporządzeniach i innych aktach prawnych dotyczących ochrony odgromowej i przepięciowej. Omawiano problem coraz intensywniejszej działalności publicznej producentów tzw. aktywnej ochrony odgromowej, niezgodnej z postanowieniami Polskich Norm oraz opublikowanym stanowiskiem PKOO, a także dalszego zintensyfikowania działań PKOO w tej sprawie.