34ta Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej (ICLP2018) w Rzeszowie

34ta Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej (ICLP2018) w Rzeszowie

W dniach 2-7 września 2018 roku  w Centrum Konferencyjnym Politechniki Rzeszowskiej odbyła się 34ta Międzynarodowa Konferencja Ochrony Odgromowej – ICLP2018 (34th International Conference on Lightning Protection).

Konferencja ta została zorganizowana na wniosek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP skierowany do Komitetu Naukowego ICLP już w roku 2014. Konferencje ICLP mają ugruntowaną na świecie i wiodącą pozycję w dziedzinie ochrony odgromowej, odbywają się cyklicznie co dwa lata  począwszy od 1951 roku  w Bad Reichenhall, Niemcy. W Polsce konferencje ICLP odbyły się czterokrotnie  – w Krakowie w latach 1965 i 2002, w Gdańsku w roku 1978 oraz w Rzeszowie w 2018 roku.

Organizatorem ICLP2018 w Rzeszowie był Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP przy współpracy z Oddziałem Rzeszowskim SEP oraz Politechniką Rzeszowską. Konferencji w Rzeszowie przewodniczył (Chair) Prof. Grzegorz Masłowski – Prorektor Politechniki Rzeszowskiej oraz obecny wiceprzewodniczący PKOO a w sprawach technicznych wspomagał go (Technical Chair) dr inż. Marek Łoboda – przewodniczący PKOO SEP. Konferencja została objęta patronatem między innymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz władze Miasta Rzeszów.

W konferencji brało udział 272 uczestników z 37 krajów – najbardziej licznie były reprezentowane Japonia, Chiny i Niemcy.  W wyniku procesu recenzowania ponad 230 zgłoszonych na ICLP2018 referatów, każdy był opiniowany przez minimum trzech recenzentów (w sumie przez ponad 100 specjalistów z dziedziny ochrony odgromowej), zaakceptowano 202 referaty, z których 192 były prezentowane na konferencji. Referaty były wygłaszane w formie ustnej lub przedstawiane w formie posterów – na 16 sesjach tematycznych oraz na sesji specjalnej poświęconej ochronie odgromowej trakcji elektrycznej.  

Konferencji towarzyszyła wystawa techniczna z udziałem 10 wystawców – krajowych i zagranicznych partnerów konferencji. W trakcie trwania konferencji odbyły się zebrania grup roboczych CIGRE a także posiedzenie plenarne PKOO SEP. Podczas ceremonii otwarcia ICLP2018 wręczono nagrody im. Rudolfa Heinricha Goldego, im. Karla Bergera i Nagrody Komitetu Naukowego (SC) ICLP. Warto podkreślić, że Prof. Zdobysław Flisowski – wieloletni przewodniczący PKOO SEP (obecnie Przewodniczący Honorowy PKOO) został wyróżniony nagrodą SC ICLP – Live Time Achievement Award – za całokształt swojej bogatej i owocnej działalności normalizacyjnej z zakresu ochrony odgromowej.  

Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić unikalne i pierwsze na świecie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, gdzie została otwarta w roku 1854 i nadal działa kopalnia ropy naftowej, a w ramach post-conference tour zainteresowani uczestnicy i osoby towarzyszące zwiedzili Kraków.

Podczas ceremonii zamknięcia ICLP2018 wręczono nagrody i wyróżnienia dla młodych naukowców (Young Scientist Award) – za najlepsze referaty dla głównych autorów w wieku nie przekraczającym 35 lat.

 Następna konferencja ICLP odbędzie się w Colombo – Sri Lanka w terminie 30.08. – 04.09.2020 r.

 Ilustracje

  • Zdjęcie uczestników ICLP2018 w Rzeszowie.
  • Uczestnicy ICLP2018 podczas obrad.