Kryteria przyjmowania nowych członków PKOO SEP w kadencji 2018 – 2022

 1. Kandydat powinien być zawodowo aktywny w tematyce ochrony odgromowej i mieć wymierne osiągnięcia, które w zależności od wykonywanej formy aktywności zawodowej powinny być udokumentowane jako:
  • publikacje o charakterze technicznym lub naukowym,
  • projekty realizacji urządzeń piorunochronnych i ochrony przeciwprzepięciowej,  
  • prace wykonawcze w zakresie realizacji urządzeń piorunochronnych obiektów budowlanych lub elektroenergetycznych,
  • prace organizacyjne o charakterze popularyzacji tematyki ochrony odgromowej (np. organizacja konferencji, seminariów, szkoleń);
  • udział w pracach komisji normalizacyjnych z zakresu ochrony odgromowej i instalacji elektrycznych,
  • aktywny udział w szkoleniach w zakresie ochrony odgromowej (wykłady, prezentacje, pokazy),
  • nagrody i wyróżnienia w działalności zawodowej.
 2. Kandydat powinien mieć przynajmniej 5 letnią praktykę w zawodzie elektryka/elektronika oraz być członkiem SEP.
 3. Kandydat powinien mieć rekomendację co najmniej dwóch członków PKOO SEP, którzy przedstawią krótką charakterystykę jego sylwetki zawodowej (w formie pisemnej nie mniej niż jedna strona, lub 3000 znaków drukarskich). Osoby rekomendujące kandydata powinny określić, jaki zakres działalności zawodowej kandydata jest im znany i jakie osiągnięcia kandydata uważają za szczególnie uzasadniające ich rekomendację.
 4. Kandydat na członka wygłasza na posiedzeniu plenarnym lub na posiedzeniu prezydium PKOO prezentację (maksymalnie 10 minut) o swojej aktywności zawodowej w zakresie ochrony odgromowej, szczególnie z okresu ostatnich 5 lat a następnie odbywa sie dyskusja nad kandydaturą.
 5. Głosowanie nad przyjęciem kandydata do grona członków PKOO odbywa się w trybie tajnym. Za przyjęciem nowego członka wymagane jest 2/3 pozytywnych głosów z liczby osób biorących udział w głosowaniu.

 Zaakceptowano na zebraniu Prezydium PKOO SEP w dniu 27.02.2019 r.