Zaproszenie na konferencję odgromową Kraków 2020

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Krakowie, Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje

IX Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”

Kraków 22. października 2020 r.