Międzynarodowy Dzień Elektryka

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Elektryka – on-line!

Corocznie w dniu 10 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE) – święto wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki. Dzień ten obchodzony jest w przypadającą na 10 czerwca rocznicę śmierci znakomitego uczonego André Marie Ampère’a (1775-1836).

W roku bieżącym, ze względu na ograniczenia w organizacji zgromadzeń wynikające ze epidemii koronawirusa, Zarząd SEP podjął decyzję o zorganizowaniu obchodów MDE w formie wideokonferencji w przestrzeni wirtualnej – w internecie.

Organizatorami wydarzenia są: Zarząd Główny SEP, Oddział Poznański SEP oraz Biuro SEP (w zakresie części technicznej i koordynacji uroczystości).

Program ramowy i inne informacje o wydarzeniu dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: Międzynarodowy Dzień Elektryka

ZAPRASZAMY!

FORMULARZ REJESTRACYJNY