Zaproszenie na IX Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”

IX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” odbędzie się 21.10.2021 r. w Krakowie, w Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28, w Sali im. W. Goetla. Tekst zaproszenia na konferencję: http://pkoo.sep.warszawa.pl/wp-content/uploads/2021/05/Konferencja_SEP_Krakow_2021.pdf