Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 10.05.2022 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W trakcie spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Komitetu w latach 2018-2022, która skupiała się na takich aspektach jak działalność na rzecz rozwoju techniki ochrony odgromowej, działalności popularyzacyjnej i wydawniczej, działalności normalizacyjnej na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz współpracy naukowo-technicznej krajowej i zagranicznej.

W trakcie zebrania przeprowadzone zostały również wybory Przewodniczącego oraz Prezydium Komitetu. W wyniku głosowania wybrano następujące osoby:

  • dr inż. Konrad Sobolewski – Przewodniczący PKOO
  • dr inż. Marek Olesz – Wiceprzewodniczący PKOO
  • dr inż. Robert Ziemba – Sekretarz naukowy PKOO
  • mgr inż. Jerzy Ustarbowski – Sekretarz techniczny PKOO
  • dr inż. Andrzej Łasica – Członek Prezydium PKOO
  • dr inż. Krzysztof Lenarczyk – Członek Prezydium PKOO
  • mgr inż. Maciej Juźwik – Członek Prezydium PKOO

Serdeczne gratulacje.