Seminarium naukowo-techniczne ochrony odgromowej

We współpracy z Ukraińskim Komitetem Ochrony Odgromowej NTSEU zaplanowane zostało na 25.05.2023 r. seminarium naukowo-techniczne. Przewidziano po dwa referaty z każdego strony:

  1. Metody testowania sprzętu wojskowego pod kątem odporności na wyładowania atmosferyczne – Włodzimierz Kniaziew
  2. Jednolite zasady wyznaczania gęstości wyładowań piorunowych w oparciu o systemy ich lokalizacji (LLS) na potrzeby projektowania urządzeń piorunochronnych – Grzegorz Masłowski
  3. Wyznaczanie parametrów środowiska elektromagnetycznego w przypadku zwarcia na szynach rozdzielni oraz podczas uderzenia pioruna w celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej – Oleg Glebow
  4. Ochrona odgromowa wolnostojących instalacji fotowoltaicznych – Adam Hardt

Seminarium to będzie również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie normalizacji ochrony odgromowej i przepięciowej, a także nakreślenia dalszych wspólnych działań w tym obszarze nauki i techniki.