Seminarium i posiedzenie plenarne PKOO w Bezmiechowej w 2013r.

POLSKI KOMITET OCHRONY ODGROMOWEJ

Stowarzyszenie Elektryków Polskich


ul. Świętokrzyska 14 A,    00-950 Warszawa,    tel. 0-22-556 43 09

Rzeszów, dnia 27 maja 2013 r.

SEMINARIUM

POLSKIEGO KOMITETU OCHRONY ODGROMOWEJ SEP

I SEKCJI WIELKICH MOCY I WYSOKICH NAPIĘĆ KOMITETU ELEKTROTECHNIKI PAN

organizowane przy współpracy Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

Szanowni Członkowie PKOO i Sekcji WMiWN Komitetu Elektrotechniki PAN

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2013 r. (piątek) odbędzie się w Bezmiechowej ( http://aosbezmiechowa.republika.pl/ )
Seminarium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP zorganizowane wspólnie z Sekcją Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN przy współpracy Oddziału Rzeszowskiego SEP.

Referaty wygłoszone podczas seminarium będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej; seria: Elektrotechnika, w specjalnym wydaniu poświęconym pamięci niedawno zmarłego profesora Jerzego Bajorka, wieloletniego członka PKOO i Sekcji WMiWN Komitetu Elektrotechniki PAN.

http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/elektrotechnika/ )

W dniu seminarium odbędzie się również posiedzenie PKOO. Porządek dzienny posiedzenia PKOO podany zostanie w terminie późniejszym.

Z poważaniem


Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Przewodniczący PKOO


Bezmiechowa Górna, woj. podkarpackie, gmina Lesko,
49°31′22″N 22°24′54″E

PLAN SEMINARIUM

POLSKIEGO KOMITETU OCHRONY ODGROMOWEJ SEP

I SEKCJI WIELKICH MOCY I WYSOKICH NAPIĘĆ KOMITETU ELEKTROTECHNIKI PAN

21 czerwca 2013 r. (piątek)

 

Sesja I

11.30-13.30

Otwarcie seminarium

Grzegorz Masłowski – Przewodniczący PKOO (Politechnika Rzeszowska)

 

Przedstawienie działalności Oddziału Rzeszowskiego SEP

Bolesław Pałac – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

Referaty:

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Romuald Włodek

Wpływ aktywności słonecznej na bezpieczeństwo pracy rozległych systemów elektroenergetycznych

Paweł Zydroń – Sekcja WMiWN Komitetu Elektrotechniki PAN (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Ochrona odgromowa statków powietrznych

Lesław Karpiński – PKOO (Politechnika Rzeszowska)

 

Analiza wpływu konfiguracji stacji GIS wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych

Marcin Szewczyk – Sekcja WMiWN Komitetu Elektrotechniki PAN (ABB Centrum Badawcze w Krakowie)

Struktura elektryczna doziemnych wyładowań wielokrotnych na podstawie danych zebranych z lokalnego systemu detekcji wyładowań atmosferycznych (LSDWA) w rejonie Warszawy w 2009 r.

Piotr Barański – PKOO (Instytut Geofizyki PAN), Marek Łoboda – PKOO (Politechnika Warszawska), Jan Wiszniowski (Instytut Geofizyki PAN), Konrad Sobolewski – PKOO (Politechnika Warszawska)

Sesja II

15.00-16.45

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Utrudnienia w realizacji prawidłowej ochrony odgromowej obiektów budowlanych w Polsce

Zdobysław FLISOWSKI – Przewodniczący honorowy PKOO (Politechnika Warszawska)

Lightning protection of special objects

İlhan TARIMER – Członek zagraniczny PKOO (Muğla University, Turkey)

Koordynacja zaleceń ochrony odgromowej z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń

Andrzej Sowa – PKOO (Politechnika Białostocka)

Aktualizacja danych o częstości wyładowań doziemnych w Polsce do oceny ryzyka zagrożenia piorunowego

Marek Łoboda – PKOO (Politechnika Warszawska)

Uziom fundamentowy zgodny z normą PN-EN 62305-3

Robert MARCINIAK, Dorota PŁUSA – PKOO (Firma Galmar)

 

17.30 – 18.30

Posiedzenie PKOO


Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej

im. płk. pil. Tadeusza Góry w Bezmiechowej

http://aosbezmiechowa.republika.pl/