Kontakt

POLSKI KOMITET OCHRONY ODGROMOWEJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

tel. (0-22) 556 43 09