Skład osobowy Komitetu

Prezydium Komitetu:

  •     dr inż. Marek Łoboda – Przewodniczący PKOO
  •     dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Wiceprzewodniczący PKOO
  •     dr hab. inż. Krystian Chrzan, prof. PWr – Sekretarz naukowy PKOO
  •     dr inż. Konrad Sobolewski – Sekretarz techniczny PKOO
  •     mgr inż. Krzysztof Wincencik – Członek Prezydium PKOO
  •     dr hab inż. Karol Aniserowicz, prof. PB – Członek Prezydium PKOO
  •     dr inż. Stanisław Wojtas, doc. PG – Członek Prezydium PKOO
  •     dr inż. Jarosław Wiater – Członek Prezydium PKOO

Honorowy Przewodniczący Komitetu

  •   prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski

Honorowy Członek Komitetu

  • prof. dr Stanisław Michnowski

Zaproszeni członkowie zagraniczni

  •   prof. Ilhan Tarimer (Turcja)

Członkowie Komitetu

 1.     mgr Piotr Barański
 2.     mgr inż. Andrzej Boczkowski
 3.     mgr inż. Janusz Budniok
 4.     inż. Henryk Drożdż
 5.     mgr inż. Marek Gruszczyński
 6.     mgr inż. Adam Hardt
 7.     dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz
 8.     dr inż. Tomasz Kisielewicz
 9.     dr inż. Radosław Kohut
 10.     dr inż. Dominik Krasowski
 11.     dr inż. Bolesław Kuca
 12.     prof. dr hab. Brunon Lejdy
 13.     mgr inż. Krzysztof Lenarczyk
 14.     techn. Marian Łabuński
 15.     dr inż. Leszek Ładniak
 16.     dr inż. Tomasz Maksimowicz
 17.     mgr Robert Marciniak
 18.     dr hab. inż. Renata Markowska
 19.     mgr inż. Tadeusz Masłowski
 20.     dr inż. Marek Olesz
 21.     prof. dr hab. Zbigniew Pohl
 22.     dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
 23.     dr inż. Piotr Strużewski
 24.     dr inż. Przemysław Sul
 25.     dr hab. inż. Marek Szczerbiński, prof. AGH
 26.     dr inż. Andrzej Szermeta
 27.     prof. dr hab. inż. Romuald Włodek
 28.     dr inż. Zofia Wróbel
 29.     dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof PRz
 30.     dr inż. Mirosław Zielenkiewicz
 31.     dr inż. Robert Ziemba
 32.     mgr inż. Zygmunt Sulewski
 33.     mgr inż. Stanisław Osiński
 34.     mgr inż. Jerzy Obuchowicz
 35.     mgr inż. Jerzy Ustarbowski

Grupa robocza ds. nauki

dr hab. inż. Marek Szczerbiński, prof. AGH
dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
mgr Piotr Barański
dr inż. Zofia Wróbel
dr inż. Bolesław Kuca
dr inż. Marek Łoboda
dr hab. inż. Renata Markowska
dr inż. Konrad Sobolewski
dr inż. Piotr Strużewski
dr inż. Stanisław Wojtas
dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof. PRz
dr inż. Robert Ziemba

Grupa robocza ds. popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony odgromowej
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr inż. Marek Łoboda
mgr inż. Krzysztof Wincencik
dr inż. Stanisław Wojtas
dr inż. Konrad Sobolewski

Grupa robocza ds. szkoleń i współpracy z firmami
dr inż. Marek Łoboda – przewodniczący
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
mgr inż. Adam Hardt
dr inż. Marek Olesz
mgr inż. Marek Gruszczyński
mgr inż. Krzysztof Wincencik