Skład osobowy Komitetu

Prezydium Komitetu:

  • dr inż. Marek Łoboda – Przewodniczący PKOO
  • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Wiceprzewodniczący PKOO
  • dr hab. inż. Krystian Chrzan, prof. PWr – Sekretarz naukowy PKOO
  • mgr inż. Tadeusz Masłowski – Członek Prezydium PKOO
  • dr inż. Mirosław Zielenkiewicz – Sekretarz techniczny PKOO
  • dr hab inż. Karol Aniserowicz, prof. PB – Członek Prezydium PKOO
  • dr inż. Stanisław Wojtas, doc. PG – Członek Prezydium PKOO
  • dr inż. Jarosław Wiater – Członek Prezydium PKOO

Honorowy Przewodniczący Komitetu

  •   prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski

Honorowy Członek Komitetu

  • prof. dr Stanisław Michnowski

Zaproszeni członkowie zagraniczni

  •   prof. Ilhan Tarimer (Turcja)

Członkowie Komitetu

 1. mgr Piotr Barański
 2. mgr inż. Janusz Budniok
 3. mgr inż. Joanna Czupryńska
 4. mgr inż. Marek Gruszczyński
 5. mgr inż. Adam Hardt
 6. dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz
 7. dr inż. Tomasz Kisielewicz
 8. dr inż. Radosław Kohut
 9. dr inż. Bolesław Kuca
 10. prof. dr hab. Brunon Lejdy
 11. dr inż. Krzysztof Lenarczyk
 12. techn. Marian Łabuński
 13. dr inż. Leszek Ładniak
 14. dr inż. Andrzej Łasica
 15. mgr inż. Maciej Juźwik
 16. dr inż. Tomasz Maksimowicz
 17. mgr Robert Marciniak
 18. dr hab. inż. Renata Markowska
 19. mgr inż. Tadeusz Masłowski
 20. mgr inż. Jerzy Obuchowicz
 21. dr inż. Marek Olesz
 22. mgr inż. Stanisław Osiński
 23. dr inż. Konrad Sobolewski
 24. dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
 25. dr inż. Piotr Strużewski
 26. dr inż. Przemysław Sul
 27. mgr inż. Zygmunt Sulewski
 28. dr inż. Marek Szadkowski
 29. dr hab. inż. Marek Szczerbiński, prof. AGH
 30. mgr inż. Jerzy Ustarbowski
 31. prof. dr hab. inż. Romuald Włodek
 32. dr inż. Zofia Wróbel
 33. dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof PRz
 34. dr inż. Robert Ziemba

Grupa robocza ds. nauki

dr hab. inż. Marek Szczerbiński, prof. AGH
dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
mgr Piotr Barański
dr inż. Zofia Wróbel
dr inż. Bolesław Kuca
dr inż. Marek Łoboda
dr hab. inż. Renata Markowska
dr inż. Konrad Sobolewski
dr inż. Piotr Strużewski
dr inż. Stanisław Wojtas
dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof. PRz
dr inż. Robert Ziemba

Grupa robocza ds. popularyzacji wiedzy w zakresie ochrony odgromowej
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr inż. Marek Łoboda
mgr inż. Krzysztof Wincencik
dr inż. Stanisław Wojtas
dr inż. Konrad Sobolewski

Grupa robocza ds. szkoleń i współpracy z firmami
dr inż. Marek Łoboda – przewodniczący
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW
mgr inż. Adam Hardt
dr inż. Marek Olesz
mgr inż. Marek Gruszczyński
mgr inż. Krzysztof Wincencik