Skład osobowy Komitetu

Prezydium Komitetu:

  • dr inż. Konrad Sobolewski – Przewodniczący PKOO
  • dr inż. Marek Olesz – Wiceprzewodniczący PKOO
  • dr inż. Robert Ziemba – Sekretarz naukowy PKOO
  • mgr inż. Jerzy Ustarbowski – Sekretarz techniczny PKOO
  • dr inż. Andrzej Łasica – Członek Prezydium PKOO
  • dr inż. Krzysztof Lenarczyk – Członek Prezydium PKOO
  • mgr inż. Maciej Juźwik – Członek Prezydium PKOO

Honorowy Przewodniczący Komitetu

  •   prof. dr hab. inż. Zdobysław Flisowski

Honorowy Członek Komitetu

  • prof. dr Stanisław Michnowski
  • dr inż. Piotr Strużewski

Zaproszeni członkowie zagraniczni

  •   prof. Ilhan Tarimer (Turcja)

Członkowie Komitetu

 1. mgr inż. Piotr Barański
 2. mgr inż. Janusz Budniok
 3. dr inż. Joanna Czupryńska
 4. mgr inż. Marek Gruszczyński
 5. mgr inż. Adam Hardt
 6. dr hab. inż. Lesław Karpiński, prof. PRz
 7. dr inż. Tomasz Kisielewicz
 8. dr inż. Radosław Kohut
 9. dr inż. Bolesław Kuca
 10. prof. dr hab. Brunon Lejdy
 11. techn. Marian Łabuński
 12. dr inż. Leszek Ładniak
 13. dr inż. Marek Łoboda
 14. dr inż. Tomasz Maksimowicz
 15. mgr Robert Marciniak
 16. dr hab. inż. Renata Markowska
 17. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. P.Rz.
 18. mgr inż. Tadeusz Masłowski
 19. mgr inż. Jerzy Obuchowicz
 20. mgr inż. Stanisław Osiński
 21. prof. dr hab. inż. Jacek Starzyński
 22. dr inż. Przemysław Sul
 23. mgr inż. Zygmunt Sulewski
 24. dr inż. Marek Szadkowski
 25. dr inż. Jarosław Wiater
 26. prof. dr hab. inż. Romuald Włodek
 27. dr inż. Stanisław Wojtas
 28. dr inż. Zofia Wróbel
 29. dr hab. inż. Stanisław Wyderka, prof PRz
 30. dr inż. Mirosław Zielenkiewicz