Artykuły

Eduard M. Bazylean, Krystian L. Chrzan „Piorunochrony pseudoaktywne”, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 6/2012

Krystian L. Chrzan „EARLY STREAMER EMISSION TERMINALS FROM THE HIGH VOLTAGE ENGINEERING PERSPECTIVE”, 21st International Symposium on High Voltage Engineering, Budapest, Hungary, August 26-30, 2019

Zdobysław Flisowski „Praktyczne i naukowe podstawy dyskwalifikacji „aktywnej” ochrony odgromowej”, Biuletyn Techniczn Oddziału Krakowskiego SEP nr 2 (71)/2018. Artykuł nagrodzony pierwszym miejscem w XLIII Konkursie im. prof. Mieczysława Pożaryskiego XLIII Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego. – Tydzień w SEP nr 214

Krystian Leonard Chrzan „30 lat eksploatacji i walki z piorunochronami aktywnymi”, Elektroinstalator 4/2021