XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances

W dniach 9-11.09.2015 r. odbędzie się w Białymstoku XXIII International Conference on Electromagnetic Disturbances.

emd2015

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://teleinfo.pb.edu.pl/emd2015/ . Serdecznie zapraszamy!

 

Otagowano , , |

Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. „Ochrona odgromowa i przepięciowa”, Gdańsk – sprawozdanie

W dniu 14 listopada 2014 r. miało miejsce Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. „Ochrona odgromowa i przepięciowa” organizowane w ramach XXXIX Gdańskich Dni Elektryki 2014. Program oraz krótka relacja zawarty jest w niniejszym sprawozdaniu.

Sprawozdanie Gdańsk 2014

gdansk2014

VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” – sprawozdanie

W dniu 23 października 2014 roku odbyła się w Krakowie VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”. Szczegółowe informacje o programie i tytułach wygłoszonych referatów znajdują się w niniejszym sprawozdaniu.

Sprawozdanie Kraków 2014

VII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”

Konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Odział Krakowski przy współpracy Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej i Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, odbędzie się 23 października 2014r. w Krakowie, w Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego 28, w Sali im. W. Goetla.

Konferencja, organizowana cyklicznie, stanowi forum wymiany poglądów specjalistów, naukowców i praktyków, na temat normalizacji, prowadzonych badań oraz metod projektowania, montażu i eksploatacji instalacji odgromowych i ochrony przeciwprzepięciowej. W ramach konferencji przewidywana jest wystawa prezentująca wyroby związane z zagadnieniami ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej.

Plakat informacyjny

Posiedzenie PKOO w Gdańsku 2014 r.

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2014 w Politechnice Gdańskiej (sala 300 Gmach Główny) odbędzie się sesja naukowo – techniczna PKOO SEP o tematyce „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa” oraz posiedzenie plenarne Komitetu. Sesja naukowo – techniczna będzie odbywała się w ramach tegorocznych XXXIX Gdańskich Dni Elektryki organizowanych przez Oddział Gdańsk SEP przy współudziale PKOO SEP i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

W ramach tegorocznej edycji GDE zorganizowane będą między innymi:

  1. Sesja plenarna PKOO SEP, w ramach której prelegenci będą mogli przekazywać wyniki swoich badań i prac szerokiemu gronu odbiorców.
  2. Coroczne targi firm i wystawców z branży elektrycznej połączone z ofertami staży i praktyk dla studentów. Członkowie Komitetu związani z firmami mogą wziąć aktywny udział w tej części spotkania – organizatorzy przyślą do firm propozycje współpracy na tej płaszczyźnie.
  3. Wieczorne uroczyste spotkanie koleżeńskie dla członków PKOO i O/Gdańsk SEP, firm oraz zaproszonych gości.
  4. Wycieczka techniczna w dniu 15.11.2014 r.

Referaty prezentowane podczas sesji będą wydrukowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (4 pkt.). W celu ukończenia procesu wydawniczego przed spotkaniem, prace powinny być nadesłane w terminie do końca września br. według wzoru zamieszczonego na stronie Wydziału EiA PG http://www.ely.pg.gda.pl/zn

gdansk2014