Zasady zachowania podczas burzy

Zagrożenie piorunowe! Jak sobie radzić?

Bądź świadom niebezpieczeństw burzowych:

 • śledź prognozy pogody i możliwość pojawienia się burzy
 • obserwuj pogodę na bieżąco – mgła, budynki, itp. przesłaniają nieraz rozwój chmury burzowej, zaś dojrzała chmura burzowa może się uaktywnić nad Tobą znienacka
 • pamiętaj numer telefonu pogotowia ratunkowego (999) i Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112)
 • gdy pojawi się zagrożenie zminimalizuj je szukając bezpieczniejszego miejsca, sprawdź:
  • czy jest dostępne schronienie w budynku?
  • czy jest dostępny samochód lub inny zamknięty pojazd?
  • czy będąc na dworze znajdujesz się w terenie wzniesionym, parku lub lesie, otwartej przestrzeni?
 • działania minimalizujące ryzyko w czasie burzy są łatwe i tanie! piorun jest nieprzewidywalny – nie ufaj wyłącznie swojemu szczęściu!

Zagrożenie na otwartej przestrzeni – zasada 30-30

 • Jeśli upływa nie więcej niż 30 sekund między błyskiem a grzmotem to oznacza to, że burza jest w odległości do 10 km – podejmij stosowne środki ochrony!
 • Ryzyko staje się pomijalne dopiero wówczas, gdy od ostatniego grzmotu minie co najmniej 30 minut.

Bezpieczne miejsca

Chociaż nie ma lokalizacji w 100% bezpiecznych to poniższe zalecenia zminimalizują ryzyko piorunowe.

Budynki są na ogół bezpieczne (wewnątrz), szczególnie wtedy gdy mają urządzenie piorunochronne – im większy budynek tym lepiej!

 • Istnieją trzy rodzaje zagrożeń dla budynku:
  • bezpośrednie uderzenie pioruna, w szczególności w komin, maszt antenowy i inne konstrukcje znajdujące się na dachu.
  • uderzenie pioruna w sąsiedztwie budynku, np. w pobliskie drzewo (narażenie związane z oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego – LEMP)
  • uderzenie pioruna w linię elektroenergetyczną lub telekomunikacyjną (narażenie związane z przepięciami dochodzącymi z linii)
 • Unikaj dotykania i przebywania w pobliżu lamp i innych urządzeń elektrycznych, telefonów stacjonarnych, systemów grzewczych, instalacji wodnych (krany, prysznice), kominków.
 • Zamknij wszystkie drzwi i okna.
 • Unikaj przebywania na balkonach, tarasach i innych otwartych miejscach.

Samochody i inne zamknięte metalowe pojazdy dają w zasadzie bezpieczne schronienie, ale:

 • Duże okna i inne niemetalowe powierzchnie zmniejszają bezpieczeństwo.
 • Nie dotykaj żadnych metalowych części radia w samochodzie (piorun może uszkodzić elektronikę samochodu).
 • Opony mogą ulec zniszczeniu dlatego należy zatrzymać samochód.

Małe lub otwarte obiekty i pojazdy są niebezpieczne. W szczególności należy tu wymienić:

 • rowery i motocykle,
 • otwarte łodzie,
 • żaglówki, jeśli nie są odpowiednio chronione,
 • namioty,
 • pawilony piknikowe,
 • parasole.

Korzystanie z telefonów komórkowych i innych osobistych urządzeń elektronicznych (iPod, Walkman, odtwarzacz mp3, …) nie zwiększa ryzyka piorunowego. Wręcz przeciwnie – w razie potrzeby można skorzystać z telefonu komórkowego celem wezwania służb ratunkowych.

Zasady ochrony na otwartej przestrzeni.

Chociaż piorun uderza często w najwyższy w okolicy obiekt, może jednak trafić w jakiekolwiek inne miejsce. Jeśli budynek ani pojazdy nie są dostępne gdy zagrożenie piorunowe jest oczywiste należy:

 • trzymać się z dala od wszelkich wysokich konstrukcji (maszty, słupy, wieże, …) – bezpieczna odległość to mniej więcej taka jak ich wysokość
 • unikać granicy lasu – należy wejść do lasu
 • nie zbliżać się do samotnych lub tworzących małe grupy drzew – minimalna bezpieczna odległość jest zbliżona do ich wysokości; ponadto powinno się zachować dystans przynajmniej 5 metrów od najdłuższej gałęzi
 • unikać budynków lub pojazdów, jeśli nie można się w nich schronić
 • unikać ogrodzeń i wszelkich metalowych konstrukcji
 • unikać rowów i innych wilgotnych miejsc
 • unikać otwartych przestrzeni, wzgórz i brzegów
 • wyjść z wody (jeziora, rzeki, morza)
 • nie trzymać w dłoniach znacznych rozmiarów przedmiotów metalowych lub innych przewodzących, jak kije golfowe, wędki z włókna węglowego, itp.

Ryzyko bezpośrednie

Sytuacja staje się bardzo groźna, jeśli chmura burzowa znajduje się nad Tobą, tuż obok lub odczuwasz „stawanie” włosów. Charakterystyczne syczenie lub iskry z wysokich punktów wskazują również na bezpośrednie zagrożenie. W takim przypadku należy działać natychmiast, a jeśli nie ma w pobliżu schronienia to należy:

 • przykucnąć i złączyć stopy
 • będąc w grupie powinno się pozostawać w odległości co najmniej 5 metrów od innych osób

Inżynieria Wysokich Napięć – ICHVE 2014

Międzynarodowa konferencja poświęcona inżynierii i zastosowaniu wysokich napięć.

Lightning Protection – ICLP 2014

Międzynarodowa konferencja poświęcona tematom ochrony odgromowej i przepięciowej – ICLP 2014.

Sprawozdanie z seminarium w Bezmiechowej, 21-22.06.2013 r.

Sprawozdanie z seminarium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP i Sekcji Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN.

Sprawozdanie (PDF)

Seminarium i posiedzenie plenarne PKOO w Bezmiechowej w 2013r.

POLSKI KOMITET OCHRONY ODGROMOWEJ

Stowarzyszenie Elektryków Polskich


ul. Świętokrzyska 14 A,    00-950 Warszawa,    tel. 0-22-556 43 09

Rzeszów, dnia 27 maja 2013 r.

SEMINARIUM

POLSKIEGO KOMITETU OCHRONY ODGROMOWEJ SEP

I SEKCJI WIELKICH MOCY I WYSOKICH NAPIĘĆ KOMITETU ELEKTROTECHNIKI PAN

organizowane przy współpracy Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

Szanowni Członkowie PKOO i Sekcji WMiWN Komitetu Elektrotechniki PAN

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2013 r. (piątek) odbędzie się w Bezmiechowej ( http://aosbezmiechowa.republika.pl/ )
Seminarium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP zorganizowane wspólnie z Sekcją Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Komitetu Elektrotechniki PAN przy współpracy Oddziału Rzeszowskiego SEP.

Referaty wygłoszone podczas seminarium będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej; seria: Elektrotechnika, w specjalnym wydaniu poświęconym pamięci niedawno zmarłego profesora Jerzego Bajorka, wieloletniego członka PKOO i Sekcji WMiWN Komitetu Elektrotechniki PAN.

http://oficyna.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/elektrotechnika/ )

W dniu seminarium odbędzie się również posiedzenie PKOO. Porządek dzienny posiedzenia PKOO podany zostanie w terminie późniejszym.

Z poważaniem


Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Przewodniczący PKOO


Bezmiechowa Górna, woj. podkarpackie, gmina Lesko,
49°31′22″N 22°24′54″E

PLAN SEMINARIUM

POLSKIEGO KOMITETU OCHRONY ODGROMOWEJ SEP

I SEKCJI WIELKICH MOCY I WYSOKICH NAPIĘĆ KOMITETU ELEKTROTECHNIKI PAN

21 czerwca 2013 r. (piątek)

 

Sesja I

11.30-13.30

Otwarcie seminarium

Grzegorz Masłowski – Przewodniczący PKOO (Politechnika Rzeszowska)

 

Przedstawienie działalności Oddziału Rzeszowskiego SEP

Bolesław Pałac – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

Referaty:

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Romuald Włodek

Wpływ aktywności słonecznej na bezpieczeństwo pracy rozległych systemów elektroenergetycznych

Paweł Zydroń – Sekcja WMiWN Komitetu Elektrotechniki PAN (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Ochrona odgromowa statków powietrznych

Lesław Karpiński – PKOO (Politechnika Rzeszowska)

 

Analiza wpływu konfiguracji stacji GIS wysokiego napięcia na ograniczenie przepięć piorunowych

Marcin Szewczyk – Sekcja WMiWN Komitetu Elektrotechniki PAN (ABB Centrum Badawcze w Krakowie)

Struktura elektryczna doziemnych wyładowań wielokrotnych na podstawie danych zebranych z lokalnego systemu detekcji wyładowań atmosferycznych (LSDWA) w rejonie Warszawy w 2009 r.

Piotr Barański – PKOO (Instytut Geofizyki PAN), Marek Łoboda – PKOO (Politechnika Warszawska), Jan Wiszniowski (Instytut Geofizyki PAN), Konrad Sobolewski – PKOO (Politechnika Warszawska)

Sesja II

15.00-16.45

Przewodniczący sesji: dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Utrudnienia w realizacji prawidłowej ochrony odgromowej obiektów budowlanych w Polsce

Zdobysław FLISOWSKI – Przewodniczący honorowy PKOO (Politechnika Warszawska)

Lightning protection of special objects

İlhan TARIMER – Członek zagraniczny PKOO (Muğla University, Turkey)

Koordynacja zaleceń ochrony odgromowej z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń

Andrzej Sowa – PKOO (Politechnika Białostocka)

Aktualizacja danych o częstości wyładowań doziemnych w Polsce do oceny ryzyka zagrożenia piorunowego

Marek Łoboda – PKOO (Politechnika Warszawska)

Uziom fundamentowy zgodny z normą PN-EN 62305-3

Robert MARCINIAK, Dorota PŁUSA – PKOO (Firma Galmar)

 

17.30 – 18.30

Posiedzenie PKOO


Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej

im. płk. pil. Tadeusza Góry w Bezmiechowej

http://aosbezmiechowa.republika.pl/